I vedlagte dokument finner du våre medlemsforeninger med bl.a. adresse til deres web- eller facebooksider. (Listen inneholder dessuten oversikt over noen nøkkeopplysninger for kontakt til foreningene.

Den er ikke komplett, og vi beklager dette, men legger stadig inn oppdaterte adresser.

Hvis du oppdager feil eller mangler, vennligst  ta kontakt med oss på vår mailadresse

fnmuseum@gmail.com

Alternativt ring Webredaktør Svend Strand på telefon 909 80 650

Klikk her for listen som den er nå.

Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more