Styret for 2018: Einar Raastad, Knut Sterud, (Marianne Andresen), Anne Asserson, 

(Lucie Loven), Anne Brit Thorsen, Marit Herrem 

Per Hvamstad og Jorunn Strand Vestbø var ikke tilstede


Styret består av:

Leder:             Knut Sterud 2016-2018 tlf. 90 66 70 00 epost: post@grinaker.net

Nestleder:       Per Hvamstad 2016-2018 Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

tlf. 901 02872 epost: per.hvamstad@online.no

Sekretær:       Anne Asserson 2017-2019 Siljustøls Venner

tlf. 906 14901 epost: anne.asserson@gmail.com

Kasserer:        Einar Raastad 2017-2019 Hadeland Museumslag

tlf. 970 66889 epost: eraastad@gmail.com

Styremedl.:     Jorun Strand Vestbø 2016-2018 Ryfylke Museums Venner

tlf. 924 11965 epost: jbvestb@online.no

Vararepr.:       Anne Brit Thorsen 2016-2018 Teknisk Museums Venner

tlf. 905 22374 epost: a.b.thor@online.no

Vararepr.:       Marit Herrem 2017-2019 Trøndelag Folkemuseums Venner

tlf. 952 63813 e-post: marit@herrem.no