Styret for 2018: Einar Raastad, Knut Sterud, (Marianne Andresen), Anne Asserson, 

(Lucie Loven), Anne Brit Thorsen, Marit Herrem 

Per Hvamstad og Jorunn Strand Vestbø var ikke tilstede


Styret består av:

Leder:             Knut Sterud 2018-2020 tlf. 90 66 70 00 epost: post@grinaker.net

Nestleder:       Per Hvamstad 2018-2020 Pressemuseet Fjeld-Ljoms Venner

tlf. 901 02872 epost: per.hvamstad@online.no

Sekretær:       Anne Asserson 2017-2019 Siljustøls Venner

tlf. 906 14901 epost: anne.asserson@gmail.com

Kasserer:        Einar Raastad 2017-2019 Hadeland Museumslag

tlf. 970 66889 epost: eraastad@gmail.com

Styremedl.:     Marit Herrem 2018-2020 Trøndelag Folkemuseums Venner

tlf. 952 63813 e-post: marit@herrem.no

Vararepr.:       Marit Mediaas Hasvang  2018-2020 Asker Museums Venner

tlf. 907 86 821 epost: marit@maritsverden.no

Vararepr.:       Torhild Storeide Remme 2018-2019 Sunnmøre Museumslag

tlf 977 96 847 epostKulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more

25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER

"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum.

Read more