Her finner du referater fra styremøtene i 2014/2015:

Konstituerende styremøte 16.sept.2014

Styremøte  16.okt. 2014

Styremøte 12. jan 2015

Styremøte 21. mai 2015

...... og referater fra styremøtene i 2015/2016:

Konstituerende styremøte 15. sept 2015

Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more