Her legges ut prosjekter/nyheter/informasjon fra de enkelte venneforeningene.

Det anmodes om at de enkelte medlemmene sender inn til oss prosjekter eller annen informasjon som andre kan lære av eller med fordel kan være informert om

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOEN GLIMT FRA AKTIVITETER I VENNEFORENINGER 2017

Klikk her


_____________________________________________________________________.

FJELD LJOMS VENNER (RØROS)   STOR DUGNADSHELG AUG/SEPT 2017
Her var det stor dugnadshelg 30. aug.-2. september 2017. Da ble det produsert avis på gamlemåten. Pressemuseet Fjeld-Ljom er det eneste bevarte komplette avishus med teknisk utstyr som fremdeles kan brukes i Nord-Europa.

 

De hadde en vellykket innsats, produserte avis, vedlikeholdt utstyr og hadde hyggelig samvær. De hadde dessuten besøk av NRK Trøndelag, som laget en reportasje.


Her kan du lese litt mer om arrangementet

Her kan du lese avisen som ble produsert


_________________________________________________________________________________________________________________

DOMKIRKEODDENS VENNER (HAMAR)   

Her kan du lese siste nummer av Oddenstikka, meldingsbladet til Domkirkeoddens venneforening.Lagt ut april 2017


__________________________________________________________________________________

SILJUSTØLS VENNERHarald Sæverud Museum Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud og hans kone Marie. De har sin egen venneforening, Her finner du deres årsberetning for 2015. Ellers er de aktive på Facebook.___________________________________________________________________________________________________________________

DALANE FOLKEMUSEUMS VENNEFORENING

Dalane Folkemuseums venneforening er lokalisert i Egersund og har ca 300 medlemmer.

Her finner du en beskrivelse av museet og venneforeningen.

__________________________________________________________________________________________________________________________

DE SANDVIGSKE SAMLINGERS VENNER (MAIHAUGEN) , LILLEHAMMER, ÅRSBERETNING 2015

Her finner dere årsberetningen fra DSSV for året 2015. De beskriver et medlemstall på ca 6.000 medlemmer og et årlig bidrag til museet fra venneforeningen på ca 1 million NOK (inkludert 25% gaveforsterkningsordning, se notat nederst på siden om gaveforsterkningsordningen), meget imponerende fra en venneforening i en by som Lillehammer med mindre enn 30 000 innbyggere totalt!

Her kan dere også lese Maihaugbladet for de siste to sesongene, dette er DSSVs tidsskrift som utgis tre ganger pr år. Det gir et godt bilde av aktiviteten i museet og i venneforeningen.

___________________________________________________________________________________________________________

BERG-KRAGERØ MUSEUMS VENNER HAR AVHOLDT SITT ÅRSMØTE

Årsberetningen vitner om høy aktivitet og positivt engasjement.  Det er interessant for oss i andre venneforeninger å lese slike, og vi oppfordrer andre medlemsforeninger til å gjøre det samme. Det gir oss både interessant innblikk i virksomheten hos andre, og kan gi oss gode ideer og inspirasjon til aktiviteter i egen forening!

Her finner du årsberetningen og referatet fra årsmøtet. ____________________________________________________________________________________________________________

JULEMARKED I HADELAND MUSEUMSLAG

Hadeland Folkemuseum hadde julemarked 5. desember for første gang på flere år. Her var det salg av husflid og lokalprodusert mat, underholdning m.m. Aktiviteter for barn med støping av lys, lage julepynt og ulike husflidsaktiviteter. Til tross for speilblankt føre, kom det over 800 på julemarkedet – og svært mange småbarnsforeldre. Dette blir nok en årlig tradisjon.

 Vedlagt er noen bilder fra arrangementet, som man ser så var det gode tilbud og stor interesse.

(Du kan se og lese mer om dette og andre aktiviteter i Hadeland Museumslag på deres Facebooksider)

            

        

Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more

25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER

"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum.

Read more