Kontakt

FNM har intet offisielt kontor eller kontoradresse.

For å kontakte oss ber vi deg henvende deg til

                       
Leder:                                           Sterud, Knut                post@grinaker.net                     906 67 000      Grindakerlinna 144    2760    Brandbu
Sekretær:                                    Asserson, Anne          anne.asserson@gmail.com    90614901        Svartediksvei 14d    5009    Bergen
Webredaktør:                             Strand, Svend              svstrand@gmail.com                909 80 650       Nordsetervn 26    2615    LillehammerKulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more