Kontakt

FNM har intet offisielt kontor eller kontoradresse.

For å kontakte oss ber vi deg henvende deg til

                       
Leder:                                           Sterud, Knut                post@grinaker.net                     906 67 000      Grindakerlinna 144    2760    Brandbu
Sekretær og webredaktør           Asserson, Anne          anne.asserson@gmail.com    90614901        Svartediksvei 14d    5009    Bergen