FNMs HISTORIE:

Den 20. april 1996 arrangerte Norsk Folkemuseums Venner i samarbeid med Norsk Folkemuseums administrasjon konferansen Bare gode venner? i Collett-Cappelen gården på Norsk Folkemuseum. Kjersti Sissener Munthe var initiativtager til prosjektet. Henimot 100 personer deltok som foredragsholdere eller deltagere, og et meget stort antall museer og venneforeninger var representert.

Konferansen nedsatte et arbeidsutvalg, under ledelse av Formannen i Norsk Folkemuseums Venner, Marianne Andresen, som fikk i oppgave å utarbeide forslag til vedtekter for en eventuell norsk paraplyorganisasjon for museumsvenneforeninger, og innkalle til et stiftelsesmøte for en slik organisasjon.

Stiftelsesmøtet ble arrangert 10. mai 1997 på Norsk Folkemuseum med 17 deltagere. Der ble forbundet formelt stiftet, vedtekter vedtatt og det første formelle styret valgt. Dette styret besto av:

 Marianne Andresen Norsk Folkemuseums Venner Leder
 Rolf H Walther Fredrikstad Museums Venner Styremedlem
 Petter Voll Stiklestad Museums Venner  Styremedlem
 Karin Holmsen Venneforeningen for Kunstindustrimuseet i Oslo  Styremedlem
 Jostein Skurdal De Sandvigske Samlingers Venner  Styremedlem
 Egil Henriksen Stavanger Museums Venner Leder valgkomiteen

Neste årsmøte ble planlagt holdt i Stavanger, men pga. liten påmelding, ble dette utsatt og arrangert 24. oktober 1998 igjen på Norsk Folkemuseum, denne gang med 26 deltagere. Årsmøtene er holdt som følger:

 

 

StedArrangørDatoFNMs leder på møtet
    
Oslo, Norsk Folkemuseums Venner  24.okt.1998    Marianne Andresen
MoldeRomsdalsmuseets Venner 2.-3. okt 1999    Marianne Andresen
BergenForeningen Gamle Bergen 9.-10. sep 2000    Kjell Andresen
Stavanger Stavanger Museums Venneforening  8.-9. sep 2001     Kjell Andresen
Drammen Drammen Museumsforening  7.-8.sep 2002     Kjell Andresen
Lillehammer  De Sandvigske Samlingers Venner 13.-14.sep 2003     Marianne Andresen
Fredrikstad  Fredrikstad Museums Venneforening 18.-19.sep 2004     Marianne Andresen
Trondheim  Ringve/Sverresborg/Nordenfjeldske Kunstindustrimuseums venneforeninger   3.-4. sep 2005     Marianne Andresen
Oscarsborg Forsvarsmuseets Venner 23.-24. sep 2006     Marianne Andresen
Skien Telemark Museums Venner 15.-16.sep 2007     Marianne Andresen
Kristiansand Venneforeningen Vest Agder Fylkesmuseum  13.-14.sep 2008    Lauritz G. Dorenfeldt
Molde Romsdalsmuseets Venner   5.-6.sep 2009    Lauritz G. Dorenfeldt
Oslo Norsk Folkemuseums Venner  18.-19.sep 2010    Lauritz G. Dorenfeldt
Gjøvik Skibladners Venner 3.- 4. sep 2011    Lauritz G. Dorenfeldt
Trondheim Foreningen Nordenfjeldske kunstindustrimuseums venner 8.-9. sep 2012    Lauritz G. Dorenfeldt
Hadeland Hadeland Museumslag 7.-8. sep 2013    Lauritz G. Dorenfeldt
Oslo Teknisk Museums Venner 13.-14. sep 2014    Lauritz G. Dorenfeldt
Bergen Lysøens Venner, Siljustøls Venner og Troldhaugens Venner 18.-20. sep 2015     Knut Sterud
       
       

 

Forbundet har hatt en oppslutning fra ca 20-30 medlemsforeninger gjennom den tiden det har eksistert.

 Aktiviterer har i særlig grad vært:

  • Informasjon/Foredrag gitt i forbindelse med årsmøter
  • Seminar om venneforeningsarbide
  • "Hvordan gjør vi det?" Erfaringsutveksling mellom foreninger
  • Påvirkning av offentlighet i museumsspørsmål av relevans for venneforeninger, spesielt overfor Departement, Kulturkomite
  • Deltagelse i, og arrangementer for,  internasjonale fora med søsterorganisasjoner i World Federation of Friends of Museums