Årsmøtet 2018 ble avholdt på Røros 7. - 9. september 2018.


Det var et omfattende og interessant program, "hovedbasen" for selve årsmøtet var på Bergstaden hotell.

.

Klikk på de enkelte elementer under for å se detaljer:

Foreløpig program

Innkallling og dagsorden selve FNM årsmøte 8.9.
Endringsforslag til vedtekter
Godkjent protokoll


       Her signerer Marianne Andresen, som på årsmøtete ble utnevnt til FNMs første 

æresmedlem, sin bok for Svend Strand          

       
og her sitter Marianne og tegner en skisse fra bebyggelsen på Røros:
      og her er resultatet:

                                                 

Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more

25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER

"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum.

Read more