Årsmøtet for 2017 ble arrangert i Asker i regi av Asker Museums Venner.16. - 17. september 2017


Under her finner du lenker til alle dokumenter til og fra årsmøtet:

Invitasjon

Program

Saksliste til årsmøtet

Styrets årsberetning 2016/2017

Regnskap 2016/2017

Balanse 2016/2017

Vedtekter

Deltagerliste

Referat fra årsmøtet

Uttalelse fra årsmøtet

Valgkomiteens innstilling


Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more

25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER

"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum.

Read more