Årsmøtet for 2017 vil bli arrangert i Asker i regi av Asker Museums Venner.

Møtet avholdes helgen 16. - 17. september 2017