ÅRSMØTET I BERGEN 19. - 20. SEPTEMBER


  Årets arrangementskomitéM

                              Møtelederbordet under årsmøtet                                                                                        Opptelling ved spennende avstemming


Forbundet for Norske Museumsvenner avholdt sitt årsmøte 2015 på Edvard Grieg Museum Troldhaugen den 19. og 20. september.
Arrangementet omfattet besøk i de tre komponisthjemmene Troldhaugen (Edvard og Nina Grieg), Siljustøl (Harald Sæverud) og Lysøen (Ole Bull),
med omvisninger og rikelige musikkinnslag.


    Følgende sakspapirer forelå til årsmøtet:

         Dagsorden

            Styrets årsberetning

            Regnskap

            Deltagerliste


     Og her er dokumentener om/med årsmøtets innhold:

         Referat fra møtets faglige del på Troldhaugen lørdag 19. september

         Protokoll fra FNMs årsmøte

         Presentasjon fra De Sandvigske Samlingers Venner

         Presentasjon fra Fjeldljom

         "Museet og frivilligheten"   (Presentasjon fra Anne Asserson, Siljustøls Venner)


  

Nedenfor finner dere bilder fra de kulturelle delene av årsmøtet:

Vi var naturligvis omkring på Troldhaugen:

       

 

.. Så bar det videre til Harald Sæveruds hjem Siljustøl:

   

                                            


Og på aftenen møttes vi til en interessant omvisning i Altonakjelleren, en del av det virkelig gamle Bergen,  på Hotell Augustin.

Her hadde vi også vår hyggelige festaften, med våre gjestfrie Bergensarrangører som strålende verter.


     

På søndag var vi først i ruinene etter Lyse kloster:

    


Hvoretter turen gikk videre med bussen, og med båt, til Ole Bulls Lysøen, hvor vi fikk høre en flott konsert med unge musikere i musikalsk riktige omgivelser:

 

           
         

                                                                                                                   Styreleder Knut Sterud sier TAKK FOR OSS,

                                                                                                         og synes å være godt fornøyd med arrangemenet        


Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more