ÅRSMØTE FOR FNM I OSLO 14.-15. SEPTEMBER 2014

ARRANGERT PÅ TEKNISK MUSEUM
Venneforeningen i Norges Tekniske Musum arrangerte et flott årsmøte for FNM i 2014. Vi hadde fine årsmøteforhandlinger så vel som  interessante besøk på museer i Oslo. Besøk på småpesielfaglige museer som  f.eks.Ullevåll museum hvor det I museet finnes forskjellig medisinsk-teknisk utstyr, instrumenter, møbler og et omfattende billedmateriale som viser forskjellige epoker i helsetjenestens og sykehusets historie.

Klikk her ser vi glimt fra selve årsmøtet:

Protokoll fra årsmøtet

og her er bilder fra Teknisk Museum

og fra festmiddag på kvelden

Søndag var på rundtur på nye Fornebuområdet

før vi dro til

Samvirkemuseet

hvor vi også avsluttet helgen med lunch.

    


På søndag besøkte vi dessuten Samvirkemuseet i Bærum:   

Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more