Klikk på navnet for å komme til dennes webside:

Norges Museumsforbund

Norges kulturvernforbund

Digitalt museum

Museumsguiden                                    Fellesportal for museene i Norge.


Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more