På bildet til høyre sees FNMs "Grand
                                                                                                        Old Lady", Marianne Andresen sammen
                                                                                                        med  Styret i FNM  valgt på årsmøtet i 
                                                                                                        Asker september 2017


                                                                                                                                                                                


                                                                                
                                                                                                                                                                                           Einar Raastad, Knut Sterud, Marianne Andresen, Anne Asserson, Lucie Loven,   , Marit Herrem


Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more