På bildet til høyre sees deltagerne i FNMs årsmøte
                                                                                                        i Bergen, fotografert utenfor Ole Bulls hjem, Lysøen.